Disclaimer

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.goedverblijf.nl

 

Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Goedverblijf.nl enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

 

Aansprakelijkheid
Goedverblijf.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven Goedverblijf.nl. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Goedverblijf.nl is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goedverblijf.nl. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

 

Log bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Goedverblijf.nl beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Goedverblijf.nl enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Goedverblijf.nl maakt geen analyses van de IP adressen.

 

Gebruik van bekomen informatie
Goedverblijf.nl kan uw verkregen gegevens gebruiken om Goedverblijf.nl nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. In elke communicatie van Goedverblijf.nl zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

 

Links
De website van Goedverblijf.nl bevat links naar andere sites. Goedverblijf.nl oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Goedverblijf.nl de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Goedverblijf.nl heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

 

Meldingen en aanpassingen
Goedverblijf.nl behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.

 

 

 

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Goedverblijf.nl enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Aansprakelijkheid
Goedverblijf.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven Goedverblijf.nl. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Goedverblijf.nl is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goedverblijf.nl. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.
Log bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Goedverblijf.nl beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Goedverblijf.nl enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Goedverblijf.nl maakt geen analyses van de IP adressen.
Gebruik van bekomen informatie
Goedverblijf.nl kan uw verkregen gegevens gebruiken om Goedverblijf.nl nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. In elke communicatie van Goedverblijf.nl zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.
Links
De website van Goedverblijf.nl bevat links naar andere sites. Goedverblijf.nl oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Goedverblijf.nl de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Goedverblijf.nl heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.
Meldingen en aanpassingen
Goedverblijf.nl behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.